Category

Bootcamp Insights

Interview Met Een Tech Coach

Binnen onze blog en social media posts ligt de focus vooral op onze trainees. Achter al onze trainees staat natuurlijk ook een team die hen op alle vlakken ondersteunt. Om een compleet beeld te geven van onze opleiding hebben we voor deze blogpost met een van onze tech coaches gesproken. Het leverde een mooi gesprek mede door zijn bijzondere verhaal. Onze tech coach Bjorn de Jong was namelijk deelnemer aan de eerste CodeGorilla bootcamp in Emmen. Sindsdien heeft Bjorn in totaal 3 bootcamps doorlopen, 1 als deelnemer en 2 als coach. Hoe hij in deze positie terecht is gekomen, wat hij ervan vindt en hoe hij de toekomst ziet zal in de komende alinea’s duidelijk worden.

Interesse of baangarantie?

Voordat Bjorn aan de eerste bootcamp begon zat hij net als al onze trainees in een bijstandssituatie. In deze periode was hij werkzaam bij de kringloopwinkel Het Goed in Emmen. Alhoewel hij dus wel werk kon verrichten miste hij de vrijheid om zichzelf verder te ontwikkelen. Rond die tijd kreeg hij via zijn werkcoach van Menso te horen dat er een bootcamp van CodeGorilla zal starten. Tegelijkertijd kreeg hij een aanbieding voor een 4 jarige opleiding als cnc frezer. Bij de opleiding werd ook een baangarantie aangeboden.

De zoektocht naar een mooie toekomst bracht meteen een lastige keuze met zich mee. Want een baangarantie is voor iemand in een bijstandssituatie heel interessant. Toch koos Bjorn uiteindelijk voor de CodeGorilla bootcamp. De reden hiervoor was dat zijn interesse en passie voor computers en ICT groter was dan die voor cnc frezen. Ook al gaf de bootcamp geen baangarantie.

Bjorn Certificaat 4

Enthousiasmeren en programmeren

Het programmeren beviel Bjorn tijdens de bootcamp erg goed. De structuur die de bootcamp bood was wel een grote omschakeling. De eerste bootcamp startte ’s ochtends om 7 uur. Tegenwoordig is dit 9 uur. Al tijdens de bootcamp kreeg hij het aanbod om aan de slag te gaan bij CodeGorilla. Binnen CodeGorilla regelt Bjorn een groot aantal dingen op tech gebied en op coachingsgebied. Het verzorgen van tutorials over bijvoorbeeld linux gebruik is een van zijn taken. Daarnaast coacht hij trainees gedurende de bootcamp.

Zijn ervaring met het leven in de bijstand ziet hij nu zelfs als een positief iets. Hij kan zich voor zijn gevoel goed inleven in de trainees omdat hij hetzelfde heeft meegemaakt. Het coachen van trainees geeft hem veel voldoening. Trainees ziet hij tijdens de open dag onzeker over zichzelf en de toekomst binnen komen. Door hen een doel te geven en een kans te bieden ziet hij trainees enthousiast worden. De ontwikkeling die de trainees doormaken is als tech coach erg motiverend. Ook voor zijn eigen ontwikkeling. Als tech coach leert hij nog steeds nieuwe dingen op technisch vlak maar ook als werknemer. Feedback geven en krijgen is iets waarmee hij grote stappen heeft gemaakt en nog wil maken.

Continue ontwikkeling

Flexibel zijn en het kunnen aanleren van nieuwe vaardigheden wordt volgens Bjorn in de toekomst nog belangrijker. Hij verwacht dat de IT en daarmee CodeGorilla de komende jaren sterk gaat veranderen. Programmeer talen zullen verdwijnen en nieuwe talen zullen ontstaan. Ook de banenmarkt op IT gebied zal wellicht veranderen. Hierdoor moet de bootcamp zich ook aanpassen aan de omstandigheden. Bjorn verwacht dat dit met het huidige team geen probleem hoeft te zijn. Wat de toekomst ook mag brengen, Bjorn is in ieder geval erg dankbaar voor de kans die CodeGorilla hem heeft geboden.

Hack-A-Ton op een hackathon

Hacken en marathon maakt hackathon.

Op een hackathon wordt, je raadt het al, veel gehacked. De 24 uur of langer durende evenementen komen steeds meer voor. Zo ook recent in Vaticaanstad waar hackers probeerden om problemen omtrent sociale inclusie, migratie en communicatie tussen geloofsgroepen op te lossen. Niet elke hackathon vindt plaats in een gebouw uit 1490, maar toch kennen de meeste evenementen veel overeenkomsten. Innovatieve ideeën, snacks, energiedrank en weinig slaap zijn enkele elementen die bijna op elke hackathons te vinden zijn. De ervaring van deelnemers is meestal erg positief. Ook hebben zij het gevoel dat ze dingen leren die ze in een standaard situatie niet hadden kunnen leren.

Vaak wordt er in teamverband gehacked en moet het project aan het einde gepresenteerd worden. Hierdoor zijn niet alleen sterke IT-skills bepalend voor de uitslag maar ook sterke sociale skills. Deelnemen aan een hackathon kan het zelfvertrouwen van de individuen versterken én die van het team als geheel. Omdat deelnemers de mogelijkheid hebben om uit te blinken op meerdere vlakken maakt CodeGorilla gebruik van hackathons.

Groep Laptop

& CodeGorilla

Hackathons worden binnen de bootcamp en tijdens de selectieprocedure gebruikt. Trainees worden op deze manier uitgedaagd op het IT vlak en het (inter-)persoonlijke vlak. Bij onze evenementen kunnen de trainees laten zien wat zij allemaal te bieden hebben. Vooral de tijdsdruk en vereiste samenwerking maken de hackathons een goede test en een leerzame ervaring. Door onze trainees worden de hackathons ook als leuk ervaren. De recente Tech for Good hackathon in Eindhoven waar onze trainees, in de laatste fase van de bootcamp, aan deelnamen maakte dit weer duidelijk.

CodeGorilla hoopt nog vele (toekomstige) trainees deze bijzondere ervaring te bieden.

Trainees ontwikkelen medisch dagboek als eindproject

Het eindproject

De bootcamp in Groningen is inmiddels al 8 weken aan de gang. Langzamerhand krijgen de trainees steeds meer vrijheid om al hun geleerde vaardigheden als een geheel te gebruiken. Verplichte deadlines van klassikale opdrachten maken ruimte voor verantwoordelijkheid en zelfstandigheid binnen een afsluitend project. Vaardigheden op het gebied van programmeren en op het gebied van samenwerken kunnen worden benut. De trainees werken in teams waarmee ze over 4 weken een bestaande service proberen na te maken en waar mogelijk proberen uit te breiden. Een efficiënte samenwerking is hiervoor vereist. Enkele voorbeelden van services die als inspiratiebron worden gebruikt voor dit project zijn: eBay, Kamernet, Steam, MedApp en LinkedIn.

Een gebruiksvriendelijk medisch dagboek

Stuk voor stuk zijn het interessante projecten waarbij teams nieuwe complexe problemen proberen op te lossen. Oplossingen die ook maatschappelijk relevant zijn. Een voorbeeld hiervan is het project genaamd MedLog. Het MedLog team bestaat uit Eelke, Jorik en Esmeralda. MedLog werkt als een soort medisch dagboek waarin medische bijzonderheden kunnen worden bijgehouden. Het onthouden van een groot aantal gebeurtenissen in het algemeen is al een lastig iets. Zo ook bij medische bijzonderheden. MedLog probeert mensen met een aandoening of verzorgers een elegante oplossing te bieden voor het onthouden van medische bijzonderheden. De vraag voor een dergelijke oplossing kwam voort uit een groep ouders waarvan kinderen cerebrale parese (een hersenaandoening) hebben. Deze groep ouders is ook actief betrokken bij het testen van het project.

Van links naar rechts: Esmeralda, Eelke en Jorik

 

Werken als een team

Dit project kan een voorbeeld zijn van een bredere actuele ontwikkeling waarin zorg en IT samen komen. Door de ervaring die zij, mede door dit project, op doen op het gebied van Laravel en PHP maken zij zich extra geschikt voor bijvoorbeeld een functie als junior developer. Het team is nu een week onderweg en is op dit moment tevreden over de vooruitgang. De scrum methodiek wordt gebruikt om de groeps- en individuele activiteiten goed te coördineren. Verschillen tussen teamleden moeten ook worden overbrugd. Zo noemde Esmeralda dat zij graag veel onderdelen wil implementeren waar Jorik meer van een simplistische service houdt. Uiteindelijk is het team gekomen tot een mooie middenweg. De (creatieve) vrijheid van dit project zorgt voor veel enthousiasme bij alle teamleden. Het project duurt nog 3 weken maar dat wat er geleerd is zal nog veel langer voortduren.

Het whiteboard van het MedLog team. Een belangrijke tool voor werken in een team.