top of page

Over codeGorilla
 

Waarom wij doen wat we doen.

In de wereld van technologie en innovatie hebben we bij codeGorilla een missie. We streven naar een inclusieve IT-sector waar diversiteit centraal staat.

 

Dit doen wij door mensen die het moeilijk hebben opnieuw kansen te bieden om mee te doen op de arbeidsmarkt. 

 

De impact van werkloosheid op mensen kan grote gevolgen hebben, zowel op financieel als emotioneel vlak. Het kan leiden tot een verminderd gevoel van eigenwaarde en sociale isolatie.

Wij geloven dat er nog te veel onbenut potentieel is. Denk aan neurodiverse personen, 55-plussers, mensen met een zichtbare of onzichtbare uitdaging zoals autisme, ADD, ADHD, hoogbegaafdheid of mensen die door bepaalde levensgebeurtenissen een achterstand hebben opgelopen.

Maar eigenlijk houden wij niet van labels, dus je zult ons deze niet vaak zien gebruiken.
 

Want hoewel individuen soms met belemmeringen te maken hebben, ontbreekt het ze vaak niet aan intelligentie en talenten wanneer ze de kans krijgen om zich te ontplooien in een veilige omgeving. 

 

Dit is waarom wij doen wat we doen. Om een wereld te creëren waarin technologie voor iedereen toegankelijk is, waar ieders stem gehoord wordt, en waar we samenwerken aan een inclusieve toekomst.

 

Dit is onze missie, onze passie en ons verhaal.
 

MicrosoftTeams-image (25).png
Gedreven door impact

Hier staan wij voor.

Social Return
on Investment

Laat dat maar aan ons over

Aanjager van diversiteit & inclusie

1 + 1 = 3

Wij zijn er voor gemotiveerde mensen die met hun unieke kwaliteiten willen bijdragen aan de wereld van tech én voor organisaties die geloven in diversiteit en inclusie. Deze twee partijen brengen we samen om zowel de organisatie als het individu naar een hoger plan te tillen. 1 plus 1 wordt dan ineens 3. Een simpel maar doeltreffend rekensommetje.

Uit onderzoek is gebleken dat een divers personeelsbestand onherroepelijk leidt tot betere bedrijfsresultaten dan een meer homogene samenstelling. En eigenlijk is dat logisch. Je kunt op je vingers natellen dat als je organisatie bestaat uit vijf ‘Peters’, je producten en diensten een stuk minder gevarieerd en kwalitatief zijn dan wanneer je team bestaat uit Peter, Jamila, Anna, Abdul en Jeffrey.

Daarnaast geloven wij in de kracht van neurodiversiteit. Maar om deze superkracht optimaal te benutten, moet je er een ingrediënt aan toevoegen: professionele vaardigheden.

En laat dát nu onze superkracht zijn. Wij begeleiden veelbelovende kandidaten naar een passende werkomgeving, door hen te trainen in zowel de juiste software development skills als de benodigde professionele vaardigheden, aangevuld met maatwerk begeleiding. And that's where the magic happens...

Weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? We inspireren je graag.

Onze kernwaarden

CODEGORILLA_ICOON_RGB_STANDAARD.png

Oordeelloos
respect

Wij handhaven een cultuur waarin respectvol gedrag gelijkelijk en onvoorwaardelijk wordt gedeeld - zonder vooringenomenheid. Door een sfeer van wederzijds vertrouwen en begrip te bevorderen, creëren we samen een cultuur waarin elk teamlid trots staat voor zijn eigen waarde.

CODEGORILLA_ICOON_RGB_STANDAARD.png

Win-win
synergie

In onze kern zijn we samenwerkers. We geloven in de kracht van collectieve inzet en succes. We brengen diverse talenten en ideeën samen voor het grotere goed van ons team, onze klanten en onze missie. Dit is de synergie waar we naar streven: een echt win-win scenario dat vooruitgang stimuleert en ons allemaal ten goede komt.

CODEGORILLA_ICOON_RGB_STANDAARD.png

Wij klaren
de klus

Door volledige verantwoordelijkheid te nemen voor onze taken en een

flexibele mentaliteit te bevorderen, brengen we elke taak tot voltooiing. We houden ons aan onze afspraken, streven ernaar om onze toezeggingen te overtreffen, en leveren resultaten die onze eigen successen en die van onze partners versnellen.

bottom of page